Electric energy

Electric energy
  The ability of an electric current to produce work, heat, light, or other forms of energy. It is measured in kilowatthours.
  U.S. Dept. of Energy, Energy Information Administration's Energy Glossary

Energy terms . 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • electric energy — elektros energija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Elektros krūvių potencinė energija, sukaupta elektriniame lauke. atitikmenys: angl. electric energy; electric power; electrical energy vok. elektrische Energie, f;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • electric energy — elektros energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Buityje ir technikoje vietoj elektrinės energijos vartojamas terminas. atitikmenys: angl. electric energy; electric power vok. Elektroenergie, f rus. электроэнергия, f… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • electric energy — elektrinė energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nagrinėjamojo elektrinio lauko energijos ir jo veikiamų kitų objektų energijos kiekių suma. atitikmenys: angl. electric energy; electrical energy vok. elektrische… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • electric energy — elektrinė energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric energy; electrical energy vok. elektrische Energie, f rus. электрическая энергия, f pranc. énergie électrique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • electric energy — elektros energija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Elektros energija yra elektros krūvių potencinė energija, sukaupta elektriniame lauke. atitikmenys: angl. electric energy; electrical energy vok. elektrische Energie, f rus. электрическая… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Electric Energy —   The amount of work accomplished by electrical power, usually measured in kilowatt hours (kWh). One kWh is 1,000 Watts and is equal to 3,413 Btu …   Energy terms

  • electric energy utilization — elektros energijos suvartojimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. electric energy utilization; electric power consumption vok. Elektroenergieverbrauch, m; Elektroenergieverwertung, f; Nutzung der elektrischen Energie, f rus.… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • electric energy plant — elektrinė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric energy plant; power plant; power station vok. Elektrizitätswerk, n; Kraftwerk, n rus. электростанция, f pranc. centrale électrique, f; usine génératrice, f; usine électrique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • electric energy meter — elektros energijos skaitiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric energy meter; electrical counter vok. Elektrizitätszähler, m rus. счётчик электрической энергии, m; электрический счётчик, m pranc. compteur électrique, m …   Fizikos terminų žodynas

  • electric energy — noun The potential energy of an electric charge in an electric field, or of an electric current in a magnetic field …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”